پازل روم

هم خون

پیش پرداخت

90,000

تومان

سختی: 9/۱۰

میزان ترس: 9/۱۰

۴-10 بازیکن

100 دقیقه

ژانر : ترسناک

درباره بازی

هیچ کس با هم خون خودش این کارو نمیکنه...

اطلاعات تماس
کرج،چهارراه گلزار،گلزار شرقی،نبش کوچه یاسمن،زیرزمین ساختمان الماس
09362947129
09128655684
رزرو بازی

توجه:برای پیشگیری از ویروس کرونا به همراه داشتن ماسک  الزامی است.در غیر این صورت از ورود افراد جلوگیری میشود.

1-لطفا یک ربع قبل از شروع سانس در محل بازی باشید.

2-از پذیرش افراد زیر 15 سال معذوریم،در غیر این صورت مسئولیت آنها برعهده مجموعه نمیباشد.

3-از پوشیدن لباس هایی که دوستشان دارید صرف نظر کنید .

4-در انتخاب سانس خود دقت فرمایید،بعد از انتخاب امکان جابجایی و یا عودت پول نمیباشد.

  • جمعه 02/03
  • شنبه 02/04
  • یکشنبه 02/05
  • دوشنبه 02/06
  • سه شنبه 02/07
  • چهارشنبه 02/08
  • پنج شنبه 02/09

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز جمعه تاریخ 00/02/03

موردی برای رزرو وجود ندارد

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز شنبه تاریخ 00/02/04

ساعت شروع: 10:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 13:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 15:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 20:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 23:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز یکشنبه تاریخ 00/02/05

ساعت شروع: 10:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 13:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 20:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 23:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز دوشنبه تاریخ 00/02/06

ساعت شروع: 10:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 13:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 15:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 20:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 23:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز سه شنبه تاریخ 00/02/07

ساعت شروع: 10:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 13:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 15:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 20:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 23:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز چهارشنبه تاریخ 00/02/08

ساعت شروع: 10:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 13:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 15:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 20:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 23:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز پنج شنبه تاریخ 00/02/09

ساعت شروع: 10:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 13:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 15:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 20:30:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

ساعت شروع: 23:00:00

قیمت برای هر نفر: 90,000 تومان

رزرو بازی برای ساعت: